Písemná část zkoušky (test) v souladu s hodnoticím standardem ze dne 5.2.2019

Písemný test v souladu s hodnoticím standardem ze dne 21.8.2019.